Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma FHU JULIA Paulina Krzymowska Warpuny, ul. Wolności 13a 11-731 Sorkwity , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7422054720 ,  REGON 386638628


1. Dane osobowe podawane w przypadku zakładania konta użytkownika w serwisie będą przetwarzane w celu wykonania umowy – założenia i zarządzania kontem, zapewnienia jego obsługi i rozwiązywania problemów technicznych oraz realizacji umów sprzedaży – zgodnie z art.6 ust. b RODO.
2. Dane osób dokonujących zakupów bez zakładania konta będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 2 RODO.
3. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. c RODO).
4. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z treścią art. 15 – 21 RODO.
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych – jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym np. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego, podmiot realizujący dostawę towarów, dostawca płatności, biuro księgowe, podmiot zapewniający usługi statystyczne, odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych, w celu ich przetwarzania w imieniu Administratora.
8. Abyśmy mogli zawrzeć umowę przy założeniu konta wymagamy podania danych oznaczonych gwiazdką. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będziecie mogli Państwo korzystać z usług sklepu. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


CIASTECZKA
Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
*są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
*umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
*nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia


Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
*usunąć pliki cookies
*blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości


W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
*zapamiętywania informacji o Twojej sesji
*statystycznym
*marketingowym

Translate »